Triskele – význam symbolu pro Slované

Triskele - význam symbolu pro Slované

V dávných dobách byl pohanství rozšířen a lidé uctívali síly přírody. Bylo věřeno, že božská síla měla vodu, oheň a vzduch a každý prvek měl svůj vlastní jedinečný symbol, ale existují i ​​prefabrikované znamení, například triskelion.

Contents

Co je Triskel?

To je nejslavnější symbol použitý ve starověku a získal jeho jméno od řeckého slova, které se převádí jako “třínohé”. To bylo běžné v Evropě, Asii, Jižní Americe a na území Východu. Triskele je znamením, které oslavuje moc slunce (východ slunce, zenit a západ slunce). Časem byl symbol použit pro popis síly tří hlavních prvků: voda, oheň a vzduch.

Obraz představuje tři zakřivené čáry, které se spojují v jednom bodě uprostřed. Mohou vypadat jako nohy, spirály a dokonce i hlavy zvířat. Během času se triskele změnily a objevily se obrovské množství forem, ale mají jeden společný vzorec – mezi všemi kresbami je symetrie. Mezi zajímavosti naznačují, že pokud se uvolnil předmět, na které se aplikuje vzorek, ve směru hodinových ručiček, můžete vidět opakované cykly pohybu a často používal to na fascinující.

symbol triskel Slovanů

Celtic Triskel

Starobylý symbol byl obzvláště populární u Keltů, kteří ho používali k vytváření pohanských kouzel. Triskelion je silný amulet rovnováhy s přírodou, který vám pomůže najít klid, ochranu a energii života. Symmetrie v amuletě charakterizuje nezávislost od změny okolností a soběstačnosti. Výkres byl aplikován na různé předměty nejen proto, aby získali magickou sílu, ale i krásu.

Norman provedení tohoto označení je poněkud odlišné od primární struktury a keltským triskele Odin názvem. Symbol byl přijat díky Vikingům. Zastupuje Trojice v tom všem, od velkých bohů Odin, Thor a Loki a konče Ducha, duše a těla. Zjistěte si, co triskelion, třeba zdůraznit, že pro Kelty, on ztělesnil cykličnosti vesmíru, tedy východ slunce, v poledne a západ slunce, na které závisí život na Zemi.

Triskel – buddhismus

V této kultuře je triskelion zobrazen v kole Dharmy a pro buddhisty tento symbol má velký význam. Představte ji kolečkem, který je na malém podstavci. Může mít 5, 6 a 8 paprsků. Triskelion se projevuje ve třech částech kola, které ztělesňují aspekty buddhistického učení:

  1. Rozbočovač. Represent Vinaya – pravidla etiky nezbytná pro stabilizaci a soustředění mysli.
  2. Hovoří. Napodobte moudrost, která vyvstává z nevědomosti.
  3. Rim. Toto je meditativní koncentrace buddhistů.

Triskel buddhismus

Význam symbolu Triskel v Slovanech

Podobné symboly byly používány v době starých Slovanů. Na severu Ruska je triskel zastoupena přerušovanou čarou. Slované používají tento symbol, aby našli správnou cestu do života naznačeného Bohem. Tři paprsky, které mají triskel, jsou spojení se třemi běžícími nohama, které se ohýbají na kolenou a ukazují, že osoba se pohybuje vysokou rychlostí.

V Slovanech toto znamení mělo co do činění s živou a mrtvou energií. Byl používán jako amulet proti náhlé smrti a různým životním problémům. Další triskele je jednota tří světů (Pravidlo, Jav a Nav). Popisovat symbol, Slované často říkali, že centrum je ztělesnění boha Rod, a paprsky jsou božské Triglavy. V archeologickém výzkumu je symbol vzácný, což naznačuje jeho blízkost.

Oscereg Triskel

Mnoho lidí používal symbol jako amulet, protože má obrovskou energii.

  1. Kombinuje oheň, vzduch a vodu a amulet pomáhá člověku vytvořit úzkou souvislost s přírodou, což mu dává možnost předvídat změny v životě a rychle reagovat na ně.
  2. Symbol Triscale starověkých kněží Keltů zvyklý hledat do budoucnosti a získat odpovědi na všechny otázky zájmu.
  3. Mít takový talisman, můžete dosáhnout duchovní rovnováhy a být naplněn vitální energií. Díky symetrii tento symbol učí člověka, že je soběstačný, holistický a bez ohledu na situaci, aby ukázal svou moudrost.