Bůh Jupiter | jayassen.com

Bůh Jupiter

bůh jupiteru

Jupiter je bůh nebes ve starém Římě. Byl také patronem denního světla a bouřky. Římané ho považovali za otce jiných bohů. V zásadě odpovídal řeckému bohu Zeusovi, ale byl vyznamenán nadměrnou závažností. Lidé věřili, že Jupiter většinou chrání Řím, takže jeho hlavní chrám byl na Capitol Hill. Další města také postavily chrámy tohoto božstva.

Co je známo o bohu starověkého Říma od Jupitera?

Otec tohoto boha je Saturn a matka je Ops. Jupiter byl hlavou jiných bohů, kteří mu byli poradci. Rozhodnutí hlavního patrona o zemi proběhla v srpnu. Nebojte se zlomit vůli Jupitera, jen bohyně osudu parku. Řekové ho považovali za patrona císařů, proto se v kapitalistické církvi konaly všechny důležité státní události. Vzhled Jupitera byl popsán různými způsoby. Vykreslili ho jako vousatý starý muž, který vypadal jako Zeus a mladý chlapík s kudrnatými vlasy. Bylo to vždy, že seděl na trůnu, který byl na plachtě. On je oblečený do složených záhybů hmoty. V jedné ruce drží ohnivé šipky nebo žezlo, a v druhé je socha Nickyho. Vedle trůnu je orlica, což ukazuje na sílu Boží.

Římský bůh Jupiter kombinoval několik funkcí. Například byl považován za patrona zemědělství a vinařství. Chránil svobodu a hranice a nazýval ho také bůh války a vítězství. Vzhledem k tomu, že byl považován za nebeské božstvo, byl měsíčně věnován všem měsícům. V této době Římané nutně obětovali bílou ovci. Jak již bylo řečeno, Jupiter je mistrem bouřky a bouřky. Bylo s hromem, že Bůh vyjádřil svou vůli. To by se dalo dělat také orlem, ptákem věnovaným Jupiterovi. Místo, kde zasáhlo, blesk, který vypustil, se stal posvátným. Římané ho požádali, aby déle oplodnil půdu a dobrou sklizeň. Abych poděkoval Bohu, lidé měli několik masových svátků: před sejbou, po sklizni a při sklizni. Nejdůležitější triumf na počest boha války Jupitera byl považován za triumf. V té době velitel-dobyvatel vstoupil do Říma. Taková dovolená může trvat několik dní. Bohu sám velitelovi nezáleželo, vojáci zpívali o něm různé zábavné písně, a tak ukazovaly na jeho místo. Vítězové určitě přinesli štědré dary do chrámu Pána.

Řecký bůh Jupiter byl všudypřítomný a nikdo nemohl od něho ukrýt nic. Byl spojen s věrností přísahy. Tedy výraz "přísahám Jupiter". Taková přísaha byla dána pouze v důležitých záležitostech a očekávali se, že zemřou ti, kteří ji porušili. Související s tímto bohem je také věc, jako záštitu - hádání tím, že letí ptáci. Římané věřili, že Jupiter může vidět budoucnost a dát různým znamením. Před každou důležitou věcí, která se řídila tak, Jupiter bůh starověkého Římaa interpretace byly považovány za zákon. Například, pokud se pták objevil na levé straně - je to dobrý signál, že to bude úspěšné. Mimochodem, čím více ptáků, tím úspěšnější budou události. Nejlepší orel byl považován za orla, která se objevila.

Na počest starého římského boha Jupitera se dvakrát do roka konaly hry Capitol. Na nich se Římané účastnili různých sportů. Považovali tohoto boha za patrona milovníků. Žádná svatba se nekonala bez přísahy věrnosti tomuto bohu. Během sběratelských svátků Římané chválili boha a poděkovali mu za sklizeň. Navíc si navzájem dali dary a pozvali se na stůl chudých a otroků a to symbolizovalo, že všichni se rovnají Jupiterovi. Co se týče jeho osobního života, manželka tohoto boha byla Hera, ale to ho nezastavilo od začátku intrik s jinými bohyňami a obyčejnými sebevražednými atentátníky.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

49 − 40 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: