Ženství a mužnost | jayassen.com

Ženství a mužnost

Ženství a mužnost

Psychologie, sexuologie, psychofyziologie, pohlaví a některých dalších souvisejících oblastech znalostí v rámci ženství a mužství je obecně chápáno jako nejčastější souboru standardních fyzických, psychických, sociálních a behaviorálních aspektů a specifik dvou hlavních biologické pohlaví.

Norma a odchylky

Je třeba poznamenat, že v normě se některé příznaky maskulinity a ženskosti (častěji psychologické, sociální a behaviorální než u anatomofyziologických) nemusí shodovat s biologickým pohlavím.

To znamená, že můžeme pozorovat ženskou maskulinitu i ženskost u mužů bez odchylek od zvolené genderové identity, stejně jako plnění sexuálních a sociálních rolí. Není žádným tajemstvím, že někteří muži, stejně jako některé ženy, excelují v činnostech tradičně definovaných pro jiné pohlaví a přiřazených k tomuto pohlaví.

Takovýto obraz je zvláště charakteristický pro rozvinuté země, kde pracovní a sociální a veřejné aktivity nemusí být přímo spojeny s pohlavím (do jisté míry to závisí také na mínění veřejnosti).

Dá se tedy říci, že v oblastech znalostí v sociální a humanitární oblasti jsou výrazy maskulinita a ženskost podmíněnými stereotypy, které odrážejí koncepty komplexů vlastností jednoho nebo druhého pohlaví.

V různých kulturách

Je třeba také poznamenat, že některé rysy mužskosti a ženskosti jsou transkulturní, tj. Stereotypní pohledy na různé národy se v podstatě shodují. Tato shoda názorů dokládá správnost hlavních ustanovení mužskost a ženskost v genderologiianalytická psychologie CG Jung, zejména pojmy základních archetypů lidského kolektivního nevědomí (ženskost - Anima, maskulinita - Animes).

Jak se naučit?

Ve stejné době, v určitých případech (sociálně-psychologické, etnografické, antropologické a historický výzkum) představy o mužství a ženství může mít jasné a jedinečné rysy charakteristické pro určité rasy, národa nebo kultura, která je vzít etnospetsifichesky vzhled.

Proto při studiu a určování ženskosti a mužskosti je třeba vzít v úvahu nejen zásadní opozici sexuálních rolí, ale i názor, s nímž se hodnocení provádí.

Je třeba poznamenat, že vývoj feministického hnutí přispěl k výzkumu tohoto a nejbližšího okruhu otázek.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

− 1 = 7

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: