Modlitba za narození dítěte

modlitba za narození dítěteNěkdy manželský pár nemůže po dlouhou dobu počítat s takovým žádoucím dítětem. Manžel a manželka se nemohou cítit jako plnohodnotná rodina, i přes vynikající vztah mezi sebou. Četné lékařské konzultace nevedou k dlouho očekávanému výsledku a pár se dostane do zoufalství.

V takové situaci se zdá, že jen Nejvyšší může pomoci. V zoufalství k Bohu, dokonce i ti lidé, kteří obvykle navštěvují církev velmi zřídka. Dokonce i nejbohatší a prosperující lidé porazili obočí o stěnách chrámu a požádali o pomoc.

Hlavním úkolem při oslovování Boha je být upřímný a upřímný vůči sobě, nepožádat o splnění žádostí ze sobeckých motivů a také za účelem ublížení ostatním. Před odvoláním na Pána je třeba navštívit církev a vyznávat, že po pokání ze všech svých hříchů může být bezdětnost trestem hříchů bouřlivého mládí.

Pokračovat s žádostí, čímž se dítě přijato do Panny Marie, sv Matrona Moskvy a Xenia Petersburg, sv Joachim a Anna, stejně jako Zachariáše a Alžběty, kteří byli schopni zažít radost z rodičovství pouze v extrémních stáří. Slova modlitby by měly být jednoduché a jasné, a je třeba ji číst každý den, pokud možno ve stejnou denní dobu, například před spaním.

V tomto článku vám nabízíme texty nejpopulárnějších modliteb souvisejících s koncepcí dítěte a bezpečným doručením.

Modlitba za narození dítěte Panny Marie

modlitba za narození dítěte 1

Oh, Blahoslavená Panna, Matka Pána Nejvyššího, skoroposlushnaya přímluvce všech, k Tobě s vírou uchylovat! Podívej se dolů na mě z vrcholu jeho nebeské vznešenosti ke mně, obscénní, padá na tvou ikonu! Slyšte skoro pokornou modlitbu, méně hříšnou a přiveďte ji svému Synovi; prosila ho, aby rozsvítit pochmurnou mou duši, světlo boží milosti jeho, a očistit svou mysl myšlenek marné, ale uklidnit utrpení mé srdce a léčit své rány, ale do důvodu na mě dělat dobré a zvýšit rabotate ho se strachem, odpustí všechno jsi páchal sám, Kéž dodá věčné mučení a nezbavuje své nebeské Království.

Ó, Nejsvětější Panna! Milostně jste se oblékli v podobě Tvého Gruzínce, přikázali všem, aby k tobě přicházeli vírou, nesnášejte méně postižených a nenechte mě zahynout v propasti svých hříchů. Podle Thora je podle Boha veškerá moje naděje a naděje spásy a svěřuji Tvé ochraně a reprezentaci sobě navěky. Chválím a děkuji Pánu, že mi poslal štěstí manželského státu. Prosím tě, Matka Páně a Bůh a Spasitel, a s modlitbami Tvé matky pošluš mě a mou ženu na své milované dítě. Kéž mi dává plod mojí lůně. Nechť je jeho vůle, jeho slávě. Změňte potíže mé duše kvůli radosti z počátku v břiše. Děkuji a děkuji vám Matce mého pána po celou dobu života. Amen.

Modlitba za narození dítěte do Moskvy svaté Matrony

Matronuška je pohřben na Danilovském hřbitově v klášteru pro přímluvu, kde dodnes zůstávají její památky. Ženy z celého světa přijíždějí do Moskvy, aby oslovily tohoto svatého, protože síla modlitby Matrony Moskovské má opravdu velkou moc. Existují opravdové případy, kdy se zoufalé páry staly rodiči po dlouhých letech bezdětného života krátce po návštěvě kláštera přímluv. Zvykem je, že Matronova památky musí být řízeny třikrát.

modlitba za narození dítěte 2

Upozorňujeme vás na modlitbu za narození dítěte adresovanou Matronovi:

Požehnaná Matka Matrona, duše v nebi před trůnem boha predstoyaschi na zemi pochivayuschi těle, to tričko s vyšším milosti istoyuschi různé zázraky! A dívat se na vás teď milosrdné vaše oko na nás hříšníky, v nemoci, trápení, démonických pokušení jeho dny izhdivayuschih, nás potěšil zoufalý, vyléčit neduhy našeho divocha od Boha, protože naše hříchy popuschaemye, vysvoboď nás z různých obstoyany a smutek, prosil Pána Ježíš Kristus, aby nám odpustil všechny naše hříchy, na podzim a na bezpráví, já jsme od našeho mládí až do současné den a čas sogreshimom Vaše modlitby měl velký soucit, chválíme v trojici jednoho Boha - otce, Syna a Ducha svatého, nyní i vždycky a navždy , Amen.

Ženy, které se úspěšně podařilo otěhotnět během celé čekací doby dítěte, sní o snadné a úspěšné dodávce. V tomto případě budou modlitby vyslovené před narozením dítěte také pomáhat věřícím.

Modlitba za bezpečné narození dítěte u Pána Ježíše Krista

Pán Ježíš Kristus, náš Bůh, od prevechnago Otec jednorozeného Syna před věky, a v posledních dnech, přízeň a pomoc Ducha svatého, izvolivy porody byti Nejsvětější Panny Thou dítě, povienu a postavení v jeslích, sám Pán, v časném sotvorivy mužem a ženou spryagy ho přikázání, které jim umožní růst a množit se a naplňte zemi, smiluj se svému velikému milosrdenství svého služebníka (název) vaření

modlitba za narození dítěte 3
abyste porodili podle svého přikázání. Odpustí jí volnyya a nevolnyya hříchy tím, že Tvé milosti, dej jí sílu bezpečně razreshitisya od břemene jejich vlastní, a zachování tohoto velmi dítě ve zdraví a blagomoschii, ochraňuj mě a držet své anděly od nepriyaznennago akčních zlých duchů a všech věcí zlyya. Amen.

Po narození dítěte by novomanželka v první den měla číst modlitbu zaměřenou na zdraví novorozence.

Modlitba po narození dítěte

Pane Bože všemohoucí, uzdravoval každou nemoc a každou chorobu! On i služebník tvůj (name), porodila až do dnešního dne, léčit a pozvednout k jejímu lůžku, což je skutečnost, že ve slovech proroka Davida jsme byly koncipovány pro nepravost a vší nečistoty před tebou. Uložit jej, a to dítě, kterého porodila. Ukroy ji pod ochranou svých křídel z aktuálního dne až do své smrti na žádost vseprechistoy Panny Marie a všech svatých, pro požehnaná ty jemu věky věků. Amen.